Vad är Cerebral White Matter?

Huvudnavet i centrala nervsystemet – ansvarigt för att ta emot, tolka och leverera information som kommer in i kroppen – är hjärnan. Även om hjärnan är komplex, med flera divisioner som kallas lobes som är ansvariga för olika åtgärder och reaktioner, är det i grund och botten uppdelat i två huvudvävnadstyper: cerebralvitt material och gråämne. Vit materia, huvuddelen av de djupaste delarna av hjärnan, är ansvarig för leverans av meddelanden genom grått för att dessa signaler ska transporteras till den lämpliga delen av kroppen.

Den vita substansen består av paket av myelinerade axoner eller nervceller och transporterar både kemiska och elektriska signaler så att kroppen kan reagera på inre och yttre stimuli eller förändringar. Myelinerade axoner är utsprång av en neuron isolerad med myelinskede eller täckning. Myelinmanteln är ett elektriskt laddat hölje som kan öka överföringshastigheten hos inkommande stimuli. Dessa skyddade neuroner styr elektriska impulser bort från summan eller cellkroppen, den sfäriska delen av en nervcell där inkommande information sorteras. Detta är den viktigaste vägen för att distribuera data till resten av kroppen.

Cerebralvitt material uppträder vitaktig eftersom det också består av lipidvävnad. Lipidvävnad är en samling molekyler som fett, vissa typer av steroider, vitaminer och fettsyrakedjor. Denna vävnad är en viktig egenskap hos vit materia, eftersom den ger förmågan att ta emot och överföra information medan man skyddar nervcellen från skada. Inuti denna lipidväv av cerebralvitt ämne är små blodkärl som kallas kapillärer vars funktion är att tillföra näringsämnen som syre och för att avlägsna avfall som koldioxid.

De myelinisolerade nervcellerna i cerebralvitt material tillåter information att distribueras till den lämpliga delen av kroppen snabbt. Denna metod för snabb behandling av information som samlas in av hjärnan gör det möjligt för kroppen att omedelbart reagera på omväxlande omständigheter. Denna process tillåter också kroppen att upprätthålla homeostas, kroppens inre stabilitet.

Inom hjärnan finns tre olika typer av cerebralvita ämnen. Projektionen skickar meddelanden från cortex till andra delar av hjärnan eller till kroppens olika muskler. Kommunalområdet skickar information mellan höger och vänstra halvkärmen eller sidorna av hjärnan. Föreningskanalen sänder information mellan olika sektioner eller lobes i hjärnan på samma sida. Detta komplexa system ger hjärnan förmågan att bearbeta och reagera omedelbart.