Vad är ett sidolånga?

Ett sidolunge är en kroppsövning som riktar sig mot musklerna i rumpan, höfterna och benen. Det liknar andra lungövningar, eftersom det innebär att man tar ett stort steg och sedan sänker kroppens vikt på benet som tog steget, men ett sidolång kräver att idrottaren tar det steget åt sidan istället för framåt eller bakåt. Det finns några variationer som kan öka träningens intensitet.

För att utföra en sidolunge bör en idrottsman starta i stående position med armarna som hänger löst på sidorna. Under träningen bör idrottaren känna sig fri att använda händerna dock nödvändigt för att bibehålla balans så länge som de inte ger fart som kan störa effektiviteten i träningen. Fötterna borde vara om axelbredden ifrån varandra. Under hela träningen är det viktigt att hålla bukmusklerna tätt så att de kan ge tillräckligt stöd till kroppens kärna. Rygggen bör också vara rak och huvudet ska se fram emot hela tiden.

För att påbörja sidoträningsträningen tar idrottaren sin vikt av ett ben och steg direkt till den sidan. Vid den här tiden är båda benen fortfarande raka, och benen och golvet ska bilda en liksidig triangel. Från denna position böjer sig idrottaren på höfterna och vid knäet på benet som tog steget, samtidigt som man upprätthåller rakhet i det andra benet. Detta kommer att sänka kroppen mot golvet och orsaka benets sken som tog steget för att bli mer vinkelrätt mot golvet. Atleten bör fortsätta att böja knäet tills shin är helt vinkelrätt mot golvet och knäet är över foten.

De flesta av idrottarnas vikt kommer att vara på det böjda benet vid denna tidpunkt. Båda fötterna ska förbli platta på marken, och baksidan ska fortfarande vara rak. När idrottsmanen har böjt knäet rätt mängd bör han eller hon börja räta ut det igen. Atleten ska då vända stegets ordning tills han eller hon har återgått till startpositionen. Atleten ska sedan utföra samma sekvens medan man går med det andra benet.

En viktig faktor vid att korrekt utföra sidolungen är storleken på steget. Att gå för långt gör det omöjligt att föra skenet i ett helt vinkelrätt läge. Att inte gå tillräckligt långt kommer att resultera i att shinen är vinkelrät innan knäet har böjt sig väldigt långt, vilket minskar nyttan av träningen.

När en idrottsman utför sidokedjan korrekt, ger det flera fördelar. Det förstärker primärt gluten, höfterna och quadricepsna. Det ger också några fördelar för hamstringarna och bukmusklerna och ger höft- och hamstringsmusklerna en fin stretch. För de idrottare som vill öka intensiteten i sidoträningsträningen är det möjligt att hålla antingen en skivstång eller en uppsättning hantlar för att öka motståndet.