Vad är Qi?

Qi, även känd som chi, är ett koncept från traditionella taoistiska trosuppfattningar som härrörde från Kina. Det kan jämföras med idén om prana i hinduisk tro. Qi översätts bokstavligen som “luft” eller “andetag” och refererar till den energi som driver allt liv. Namnen på flera kampsport discipliner, som tai chi eller qi gong, härrör från detta koncept. Det menas att det inte bara påverkar en persons hälsa och välbefinnande, utan också lycka, rikedom och andra delar av livet i allmänhet.

Behandling av andetag är en viktig del av många kampsportar och andra asiatiska andliga och fysiska metoder som kung fu eller till och med yoga. Andningsreglering används för att styra rörelsen av energi genom kroppen och utgör grunden för många kampsportprestationer som verkar nästan övermänskliga för vissa observatörer. Det är också viktigt att meditativ praxis, som antas ha en djupgående inverkan på Qis kvalitet och rörelse.

I traditionell kinesisk medicin tros sjukdomar vara orsakade av störningar i flödet av qi genom kroppen. Övningar som akupunktur hjälper till att omdirigera qi till sina lämpliga kanaler. Qi kan störa, blockeras eller försvagas, vilket leder till olika sjukdomar eller tillstånd. Kinesisk medicin använder också växtbaserade läkemedel och olika växtekstrakter för att öka eller minska qi i vissa kroppsdelar, vilket bidrar till långvarig läkning. Balans kan också återställas genom speciella massage tekniker, övningar eller meditation. Korrekt diet och övergripande fitness bidrar också till detta balans, ökad individhälsa och förmågan att avvärja sjukdom.

Qi existerar i alla levande varelser och är en väsentlig del av världen i allmänhet. Dess flöde inte bara genom kroppen utan även i naturliga omgivningar kan ha en djupgående effekt på hälsa och temperament. Således arbetar kinesiska övertygelser för att balansera qi inte bara i kroppen utan också i en patients hem eller omgivning. Feng shui arbetar i stor utsträckning med denna princip genom att balansera flödet i ett enskilt hem eller på arbetsplatsen.

Utövare av holistisk medicin kombinerar ibland kinesiska metoder som akupunktur med homeopatisk medicin. Andra holistiska metoder som ibland kombineras med kinesiska läkemedel innefattar användningen av eteriska oljor eller ett specifikt örtmedel för olika hälsofrågor. Traditionell kinesisk medicin är mer sannolikt att bestå av växtbaserade behandlingar såväl som akupunktur och massage tekniker. Övningar som akupressur härrör från dessa traditionella tillvägagångssätt.